VIETAVIATION EXPRESS ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

VIETAVIATION EXPRESS: ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của VietAviation Express, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin và hàng hóa của bạn.

 1. Công ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt, Địa chỉ Văn phòng: 51B Hồng Hà Phường 2, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Viet Nam sau đây được đề cập là “VietAviation Express”, cung cấp nền tảng theo dõi hành trình trực tuyến, tạo AWB, tạo đơn hàng, tạo hướng dẫn gửi hàng (gọi là “VietAviation Express“) đến khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, cá nhân đại diện doanh nghiệp (gọi là “Khách hàng”) để có thể giao dịch với VietAviation Express một cách đơn giản nhất qua việc cho phép in nhãn dán, lên lịch trình nhận hàng, lưu trữ thông tin liên hệ, theo dõi lô hàng, chuyển các chứng từ và dữ liệu liên quan trực tiếp từ máy tính người gửi và các bộ phận liên quan đến dịch vụ của VietAviation Express (Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt).
 2. Những điều khoản này sẽ được áp dụng cho Khách hàng khi họ sử dụng dịch vụ VietAviation Cargo Express (nền tảng theo dõi trực tuyến, website của Công Ty NHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt, các ứng dụng theo dõi hành trình hàng hóa,tạo đơn hàng). Những điều khoản bổ sung, nếu được chấp thuận bởi Khách hàng sẽ được áp dụng cho những Chức năng nhất định. Tất cả dịch vụ vận chuyển được cung cấp bởi VietAviation Express đều chịu sự chi phối bởi Điều khoản và Điều kiện Vận chuyển của VietAviation Express.
 3. Khách hàng chỉ sử dụng dịch vụ VietAviation Cargo Express cho những mục đích liên quan đến giao dịch với VietAviation Express đã được nêu tại mục 1. Khách hàng sẽ tuân thủ theo Điều khoản Sử dụng và toàn bộ hướng dẫn sử dụng trong việc sử dụng dịch vụ VietAviation Cargo Express và các Chức năng. Khách hàng không được phép (a) điều chỉnh, can thiệp, vô hiệu hóa bất kì tính năng, chức năng hoặc các quản lý bảo mật của VietAviation Express và các chức năng của nó; (b) xâm hại, né tránh, vượt qua, loại bỏ, vô hiệu hóa hoặc áp dụng các biện pháp khác nhằm mục đích vượt qua được cơ chế bảo mật của VietAviation Express và các chức năng của nó, hoặc (c) tìm hiểu nguyên lý kỹ thuật qua việc sử dụng các phương pháp đảo ngược, phân tách, phân rã hoặc trích xuất các mã nguồn, ý tưởng cơ bản, thuật toán, kết cấu hoặc cơ cấu tổ chức của VietAviation Express và các chức năng.
 4. Khách hàng muốn đăng ký cho việc sử dụng liên tục VietAviation Express phải hoàn thành khai báo thông tin bắt buộc vào mẫu đăng ký. Bằng việc gửi thư điện tử kích hoạt VietAviation Express xác nhận việc đăng ký và các Chức năng có thể được sử dụng ngay tức thì.
 5. Khi sử dụng Chức năng “Tạo một Lô hàng” hoặc “Lên lịch trình nhận hàng”, việc tạo một lô hàng hoặc yêu cầu đến nhận hàng trên VietAviation Express không phải là một hợp đồng vận chuyển. Hợp đồng vận chuyển chỉ được xác định khi lô hàng đã được chuyển giao và được chấp nhận bởi VietAviation Express.
 6. Khách hàng chấp nhận việc VietAviation Express có thể điều chỉnh hoặc ngừng, tạm thời hoặc vô thời hạn, các Chức năng hoặc thay thế nó bằng một Giải pháp Công nghệ Thông tin khác bằng quyết định của VietAviation Express vào bất kỳ thời điểm nào.
 7. VietAviation Express có quyền thay đổi và/hoặc giới hạn việc sử dụng của bất kỳ Chức năng nào và/hoặc Nội dung tại bất kỳ thời điểm nào, đặc biệt nếu (a) Chức năng và/hoặc Nội dung được thay đổi hoặc ngừng tiếp tục hoặc (b) Khách hàng vi phạm Điều khoản Sử dụng VietAviation Express hoặc (c) phục vụ cho việc bảo trì hệ thống. Khách hàng đồng ý rằng VietAviation Express sẽ không chịu trách nhiệm trước Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thay đổi, tạm ngưng hoặc tạm dừng của các Chức năng trên website hệ thống của VietAviation Express.
 8. Tất cả văn bản, giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu, logo, và các đoạn mã máy tính (được gọi chung là Nội dung) bao gồm nhưng không giới hạn đến thiết kế, cơ cấu, sự lựa chọn, sự diễn đạt, “thấy và cảm nhận”, và sự sắp xếp của các Nội dung trên VietAviation Express được sở hữu hoặc được cấp giấy phép bởi VietAviation Express được bảo vệ bởi quy định về bản quyền và nhãn hiệu cũng như các quyền về Sở hữu trí tuệ khác. Không một phần nào của VietAviation Cargo Express và không Nội dung nào được sao chép, nhân bản, tái xuất bản, tải lên, chuyển đổi hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào đến các máy tính, máy chủ, trang web hoặc các phương tiện xuất bản hoặc phân phối mà không có sự đồng ý trước của VietAviation Express.
 9. Khách hàng cho phép VietAviation Express quyền để sử dụng tất cả dữ liệu, tài liệu hoặc các thông tin khác được truyền tải bởi Khách hàng trong hệ thống VietAviation Cargo Express, bao gồm tiêu đề thư, chữ ký điện tử và các Giao thức (IP) khác được truyền tải với nó (được gọi là Thông tin), cho mục đích xác định trong việc sử dụng các Chức năng. Việc này bao gồm việc sử dụng các Thông tin cho mục đích xử lý và vận chuyển các lô hàng, bao gồm các lô hàng sử dụng hóa đơn điện tử. Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, và bồi thường toàn bộ cho VietAviation Express nếu có bất kỳ tranh chấp, yêu cầu bồi thường, mất mát, hư hỏng hoặc các hậu quả khác xảy ra từ việc sử dụng hoặc dựa vào các Thông tin được cung cấp.
 10. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động được thực hiện thông qua VietAviation Cargo Express bao gồm nhưng không giới hạn về việc sử dụng Chức năng thông báo, tuân thủ theo các luật lệ được áp dụng, cụ thể như luật cạnh tranh, luật bảo vệ dữ liệu và luật hải quan.
 11. Các Chức năng, các bên phải cung cấp tất cả Thông tin, bao gồm các hóa đơn điện tử trên VietAviation Cargo Express. Khách hàng phải đảm bảo rằng Thông tin được Khách hàng gửi đến VietAviation Express là hoàn thiện, chính xác và chuẩn xác. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cho bất kỳ tổn hại hoặc hậu quả nào được gây ra từ việc sử dụng thông tin sai, thiếu hoặc không chuẩn xác.
 12. Khách hàng chấp nhận việc VietAviation Express có thể sẽ phát sinh những chi phí trong quá trình xử lý yêu cầu gửi hàng được thực hiện thông qua VietAviation Cargo Express và VietAviation Express có thể yêu cầu Khách hàng bù đắp chi phí này khi Khách hàng sau đó không chuyển giao lô hàng cho yêu cầu gửi hàng đã được lập tại thời điểm nhận hàng dự kiến.
 13. Trong khuôn khổ pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào, VietAviation Express hoặc các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố gây tổn hại, sự gián tiếp gây tổn hại, các hình phạt gây tổn hoại hoặc các hậu quả gây tổn hại, mất lợi nhuận, bị phạt hoặc tổn thất là kết quả của việc mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh hoặc các hình thức khác bị gây ra bởi việc sử dụng hoặc không thể sử dụng VietAviation Cargo Express, dù cho dựa trên đảm bảo, hợp đồng, sự vi phạm. Dù không thuộc các trường hợp đã được đề cập ở trên, trong khuôn khổ pháp luật hiện hành cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào trách nhiệm bồi thường của VietAviation Express Cargo cũng sẽ không vượt quá mức 100 USD cho mỗi sự kiện dù cho tổn thất (trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc mất mát liên quan đến hành động, tranh chấp dù được quy định ở hợp đồng, sự vi phạm hay những quy định khác.
 14. Khách hàng sẽ chấp nhận bồi thường toàn bộ cho VietAviation Express đối với bất kì trách nhiệm, chi phí, nhu cầu, nguyên nhân của hành động, tổn thất và các chi phí phát sinh liên quan đến việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng VietAviation Cargo Express gây ra bởi Khách hàng.
 15. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ việc sử dụng VietAviation Cargo Express của Khách hàng tại bất cứ thời điểm nào theo quyết định của mình. Khi có quyết định chấm dứt hoặc đình chỉ, Khách hàng phải ngay lập tức (a) dừng việc sử dụng VietAviation Cargo Express và (b) xóa tất cả bản sao mà Khách hàng có thể đã tạo ra. Khách hàng đồng ý với việc VietAviation Express sẽ không có trách nhiệm đối với Khách hàng hoặc một bên thứ ba nào khác về việc chấm dứt hay đình chỉ việc sử dụng VietAviation Cargo Express của Khách hàng. Sự chấm dứt hợp đồng sử dụng VietAviation Cargo Express sẽ không ảnh hưởng đến các đơn hàng thông qua VietAviation Cargo Express cũng như là thỏa thuận vận chuyển.
 16. VietAviation Express có thể sẽ thay đổi Điều khoản Sử dụng VietAviation Cargo Express bất kỳ lúc nào. VietAviation Express sẽ thông báo đến Khách hàng về bất kỳ thay đổi nào của Điều khoản Sử dụng VietAviation Cargo Express dưới dạng văn bản (như thông qua nền tảng hoặc qua thư điện tử) (sau đây gọi là “thông báo về sự thay đổi”). Những sự thay đổi sẽ có hiệu lực đến Khách hàng và các quan hệ hợp đồng sẽ tiếp tục với các sự thay đổi nếu Khách hàng không có bất kỳ phản đối nào về sự thay đổi trong vòng bốn (4) tuần kể từ sau khi nhận được thông báo về sự thay đổi đến VietAviation Express bằng văn bản. Hạn chót này sẽ được xem đủ lâu để phản đối có thể được gửi đến VietAviation Express. VietAviation Express sẽ chỉ ra cụ thể cho Khách hàng bằng văn bản về thông báo về sự thay đổi nếu sự phản đối thất bại.
 17. Những Điều khoản Sử dụng VietAviation Cargo Express này tuân thủ theo luật pháp Việt Nam. Điều khoản Sử dụng VietAviation Cargo Express sẽ không chịu sự chi phối bởi Quy định Liên Hợp Quốc về Mua bán Hàng hóa Quốc Tế, những sự áp dụng này đã được loại trừ rõ ràng. Mọi tranh chấp phát sinh từ bản cam kết này sẽ được phân xử riêng biệt tại tòa án nơi mà VietAviation Express hoạt động.
0929 180 086
0929180086
error: Nội dung được bảo vệ!!